EKO

Här har vi samlat lite information om ekologiskt och de olika märkningar som du som konsument kan hitta på våra produkter.

VAD ÄR EKOLOGISKT?

Ekologisk produktion syftar till att på ett hållbart sätt nyttja jordens befintliga resurser som marker, vatten och djurliv. Genom att exempelvis avstå starka kemikalier på odlingarna värnar man om den biologiska mångfalden och förhindrar att skadliga ämnen släpps ut i marker och vattendrag. I ekologiskt jordbruk får grödorna växa i sin egen takt utan bekämpningsmedel.

Resultatet blir ett renare livsmedel som innehåller mer näring och även smakar bättre. Genom att köpa ekologiskt gör du alltså inte bara miljön en tjänst utan även dig själv.

Hur kan jag vara säker på att en produkt uppfyller kraven?

För att få ha eko-märkning på en produkt behöver producenten uppfylla alla de krav som enligt lag ställs på ekologisk produktion. Det innebär att producenten är ansluten till ett certifieringsorgan och är skyldiga att uppge ett kontrollnummer på sina förpackningar. Produktionsledet såväl som den slutgiltiga produkten kontrolleras noggrant och därefter genomförs regelbundna inspektioner för att du som konsument ska känna dig trygg med att produkterna i handeln håller vad som utlovats.

VAD ÄR KRAV?

KRAV är en av de mest erkända kvalitetsmärkningarna och betyder att varor producerats på ett ekologiskt och hållbart sätt. Genom att välja KRAV bidrar du till ett mer energisnålt jordbruk, mindre spridning av kemikalier i naturen och en bättre djurhållning. Märkningen ställer höga krav på både produkten och framställningen, vilket granskas och godkänns av ett oberoende certifieringsorgan. När en produkt blivit certifierad kontrolleras den därefter en gång per år för att säkerställa god kvalitet.

Att vara KRAV-certifierad innebär också ett socialt ansvar. De anställdas arbetsförhållanden, oavsett i vilket land de arbetar, ska gå i linje med mänskliga rättigheter. Som konsument kan du vara trygg med att KRAV-certifierade företag inte anlitar ofrivillig arbetskraft, att arbetsmiljön är fri från gifter och kemikalier samt att de anställda har rätt att vara fackligt anslutna.

Vill du veta mer? Läs mer på KRAV:s hemsida här

VAD ÄR FAIRTRADE?

Fairtrade är en oberoende märkning som verkar för en rättvis handel och stärkt social utveckling i fattigare delar av världen. Många bönder och odlare har svårt att stå sig i konkurrensen och tvingas jobba långa dagar men har ändå inte ha råd att försörja sin familj. Genom att köpa Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att främja jämställdhet, öka minimilönerna, minska utsatthet och stärka handeln mellan länder. Ersättningen till odlarna betalas direkt av producenten och ett oberoende certifieringsorgan säkerställer att detta efterföljs.

Fairtrade är inte detsamma som ekologisk, även om märkningen i många fall förekommer på varor som också är ekologiska. I Sverige är 67% av alla Fairtrade-märkta produkter även ekologiskt certifierade. *

Läs mer på Fairtrades hemsida här

* Källa: https://fairtrade.se/lara-mig-mer/om-fairtrade/fragor-svar/

VAD ÄR SOIL ASSOCIATION?

Soil Association grundades 1946 av en grupp brittiska bönder, forskare och nutritionister. Syftet var att tillsammans verka för en bättre och mer hållbar produktion som tar hänsyn till miljö, djur och människa. Certifieringen innefattar produkter inom flera branscher exempelvis livsmedel, hudvårdsprodukter och kläder.

Idag är märkningen internationellt erkänd och certifieringskraven är något högre än de som gäller för ekologisk EU- märkning. Soil Association har tre huvudsyften:

  • Verka för en ljusare framtid. I takt med att vi blir allt fler människor på jorden ökar kraven på ett mer hållbart levnadssätt. Soil Association förser bönder och livsmedelsproducenter med de verktyg de behöver för att kunna bedriva sin produktion och samtidigt ta vara på jordens resurser.
  • Att alla ska ha tillgång till bra mat. Bra och ekologisk mat ska vara för alla! Genom skolprojektet “Food for life partnership” erbjuder Soil Association utbildning och en chans för barnen att lära sig mer om mat och vilken påverkan den har på hälsan.
  • Erbjuda möjlighet till förändring. Att utbilda och inspirera konsumenter samt hjälpa dem med frågor kring certifieringar och ekologiska livsmedel.

nonono 1245 reps shoes jordan 1 reps jordan 4 reps fake yeezy slides fake foam runners nike dunk reps af1 reps balenciaga reps fake travis scott jordan 1 jordan 4 black cat reps jordan 4 military black fake kobe 6 reverse grinch reps jordan 4 guava ice reps travis scott reverse mocha reps jordan 4 pure money reps
nonono 1245 reps shoes dunk low old spice price nike dunk 1:1 a1 reps shoes jordan 4 black cat reps best batch for jordan 4 dd1391-400 nike reps dunks dunk low grey fog fake fake yeezy slides